Back to top anchor

Te Reo Māori

Back to content top anchor

Kia ora,

Kei Te Tumu Whakaata Taonga nei ka utua e mātou te whanaketanga me te huanga o ngā kiriata nō Aotearoa nei, ā, ka whakahaere mātou te manawarū kaupapa ā te Kawantanga. Ka tautokona, ā, ka ākina hoki e mātou kia hangaia ai ngā huanga kātipa me huanga manakore.

Last updated: 
Friday, 11 December 2020